Lag globale scenarioer:
Verden etter 8 år med Trump

Tid og sted: 20. - 22. september 2017, Oslo

Delta på en scenarioworkshop for å utvikle globale scenarioer frem mot 2025. Workshopen passer svært godt for ledere og fagpersoner som til daglig jobber med globale fremtidsutfordringer.

Ekspertene tok feil av Brexit. De var samstemte om at Donald Trump ikke kunne bli USAs 45. president. Dette er to hendelser de siste årene som er utrykk for grunnleggende endringer i den globale utviklingen. Hva er det som egentlig skjer? Og hvilken betydning vil disse og andre endringer ha på den globale utviklingen? Hvordan kan verden se ut om åtte år? Eventuelt etter at Trump har sittet ved makten i to presidentperioder.

Scenarioer som strategi- og planleggingsverktøy fikk sitt gjennomslag med oljeselskapet Shell som forutså oljekrisen i 1973 gjennom å ha beskrevet denne i et scenario. Ikke siden den kalde krigen har vi stått overfor drivkrefter som kan endre hvordan verden er skrudd sammen. Scenarioer - fordi man undersøker flere mulig fremtidige situasjoner samtidig - bidrar til å få frem de grunnleggende endringskreftene og usikkerhetene knyttet til dem, ikke gjemme dem. (Derfor er eksperter ofte dårlig på å forutsi begivenheter i tider med stor usikkerhet).

Å utvikle scenarioer er både lærerikt og sosialt. Å jobbe sammen med mennesker fra andre bransjer er nyttig og er med på å åpne opp perspektiver for nye sammenhenger. Det er ikke nødvendig med forkunnskaper om scenarioer for å delta, da all nødvendig informasjon vil bli gitt underveis i workshopen. I tillegg vil hver deltager på forhånd motta et kort notat som beskriver de viktigste sidene ved scenariometoden.

Dette deltar du i:
På workshopen vil vi analysere drivkrefter og aktører med tanke på hvordan disse kan få betydning for den globale utviklingen. Vi vil utvikle scenarioer med detaljerte tidslinjer slik at det skal være lett å følge med på scenarioene i etterkant av workshopen, og slik bruke dem i hverdagen. Til slutt vil vi beskrive og analysere scenarionene med tanke på hvilken betydning de kan få for egen virksomhet.

Slik jobber du:
Det er deltagernes kunnskap og erfaring som er input til scenarioarbeidet. Arbeidet med å utvikle scenarioene vil foregå i grupper og plenum. Noen eksterne innledere vil bli benyttet for å komme i gang med den kreative fasen i scenarioarbeidet. Vi vil være mellom 20-30 deltagere.

Dette får du:
- Notat om scenariometoden
- Delta i nettbasert survey om drivkrefter (før workshopen)
- Delta på scenarioworkshopen (3 dager i juni)
- Rapport som beskriver scenarioene (nettbasert, ferdigstilt i august)
- Delta på presentasjon av scenarioene (seminar inntil 3 timer i august)
- Månedelig vurdering om den globale utvikling i lys av de scenarioene som er utarbeidet (t.o.m. juni 2018)

Betingelser:
Kr 11 500 eksl. mva. per deltager. 20 % i rabatt dersom flere enn én person deltar fra samme organisasjon. Konferansepakke og evt. overnatting dekkes av deltagerne selv.

Påmelding:
For påmelding og informasjon, ta kontakt med daglig leder William Fagerheim på mobil +47 92 68 14 23 eller william@mindthegap.no.

Share on Facebook