Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Foresight

Organisasjoner i dag må jobbe mer tverrfaglig og delta i nettverk regionalt, nasjonalt og globalt for å vokse, innovere og utvikle seg. Gjennom foresight utvikler vi et målrettet samarbeid på tvers i en virksomhet eller mellom virksomheter (nettverk).

Vi har vært med på utviklingen av foresight i Norge

Mind the Gap har vært med på å utvikle foresight i Norge fra og med begynnelsen av 2000-tallet da Forskningsrådet introduserte foresight som verktøy for planlegging og regional utvikling. Mind the Gap har i store grad brukt foresight i forbindelse med klyngeutvikling og regional utvikling, men også i en virksomhet for å få mer dynamikk og kunsnkapsdeling på tvers. Vi var med på å tilrettelegge for og fasilitere det første foresightbaserte klyngeprohgrammet for næringsklyngen GCE NODE i perioden 2006-2009 (da et arenaprosjekt). Vi har også jobbet for fylkeskommuner og kommuner som samarbeider. Vi har ofte i slike prosjekter hatt et fokus på næringsutvikling.

Hva er foresight?

Foresight er en tilrettelagt, deltagerbasert prosess for systematisk å innhente fremtidsrelevant kunnskap og bygge visjoner (fremtidsperspektiver) på mellomlang til lang sikt, der målet er å forbedre dagens beslutninger og mobilisere til felles handlinger (kilde: EU-programmet FOREN). Denne definisjonen sier bl.a.:

  • Foresight er en deltagerbasert prosess, som er basert på aktiv medvirkning

  • Foresight fremmer systematikk og grundighet; det er viktig å åpne opp flest mulige perspektiver før konklusjoner trekkes
  • Foresight skal resultere i bedre og mer relevante beslutninger (strategier, programmer mm.) 


Deltagerbaserte prosesser (triple helix)

Mind the Gaps foresightprosesser er deltagerbaserte prosesser. Dvs. vi involverer beslutningstagere og ressurspersoner fra oppdragsgiver, men svært ofte involverer vi i tillegg forskere, kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter. I foresightbaserte prosesser (klynger, regioner m.m.) er fokuset ofte på «triple helix»-samarbeidet, dvs. på trekantsamarbeidet mellom bedrifter, FoU-aktører, det offentlige og virkemiddelapparatet.

 

Logg inn