Mind the gap: Kø på Mount Everest 2019. Foto AFP.


Trender og scenarioer

Markeder og samfunn endrer seg raskt. Les om hvordan du kan bli kjent med fremtidens omgivelser for dine kunder og brukere ved hjelp av trend- og scenarioanalyse. Les mer om hva vi tilbyr innen trendanalyse og scenarioutvikling.

Foresight

Organisasjoner i dag må jobbe mer tverrfaglig og delta i nettverk regionalt, nasjonalt og globalt for å vokse, innovere og utvikle seg. Gjennom foresight utvikler vi et målrettet samarbeid på tvers i en virksomhet eller mellom virksomheter (nettverk). Les mer om foresight her.

Klynger

Klynger har det siste tiåret vært en viktig næringspolitisk satsning i Norge og i Europa. Gode og veldrevne klynger bidrar til regionalt samarbeid og styrking av globale nettverk, og slik økte muligheter for bedriftene som deltar. Mind the Gap har siden 2006 utført oppdrag for over 20 klynger og nettverk. Les mer om hvordan vi jobber med å utvikle klynger.

Share on Facebook