Prosessledelse

En visjon, ett hårete mål, en strategi må utformes og eies av de som som skal virkeliggjøre den. Vi er også mye mer kreative når vi jobber sammen. Våre prosesser kan bidra til å effektivisere nyskapingsarbeidet. Derfor er våre prosesser deltagerbaserte, dvs. vi involverer nøkkelpersoner på viktige etapper i prosessen. 

Vi har erfaring i å tilrettelegge for prosesser for alt fra 7-14 personer (styre, ledergruppe, FoU-team osv.) til grupper på rundt 100 personer. Når det gjelder klynge- og nettverksutvikling, er det mest vanlig å involvere mellom 30 til 40 personer.

Mind the Gap har størst mulig fokus på å levere resultater gjennom vår prosessledelse. Derfor er vår prosessledelse forankret i hva kunden ønsker å oppnå med prosessen. Gode prosesser må være godt forberedt og utformet.

Prosessledelse er en nøkkelingrediens i alle tjenester vi leverer. Vi tar også på rene prosesslederoppdrag der det er satt av ressurser til å tilrettelegge og designe prosessen på en god måte.

 

Share on Facebook